Cvičenia majú pohybovú a ideovú časť.
Samotná pohybová časť je zameraná na svaly, šľachy, kostnú dreň a mozog.
Ideová časť cvičení vychádza zo skúseností a filozofie.
Napomáha cvičencom ujasniť si zmysel života, ciele života, dôvody a nutnosti pokojnej a sústredenej mysle.
Cvičenia prebiehajú v príjemnej atmosfére.

Presnejšie info o cvičeniach:

CHI-KUNG BRATISLAVA

CHI-KUNG SENEC

CHI-KUNG PEZINOK

 Resize of 20161027_194405  Resize of 20161027_194411  Resize of 20161027_194414
20161025_194701_resize 20161025_193332_resize 20161025_195233_resize