Stalo sa Vám, že sa vo Vašom súkromnom, alebo pracovnom živote, stala nejaká nepríjemná situácia, že sa zaseknete a neviete ako ďalej pokračovať ?
Uvedomujete si, že sa točíte dookola, blúdite a cítite, že sú potrebné zmeny aby ste vyšli z bludiska a našli cestu VON ?
Ste v stálom strese, Vaše úsilie nevedie nikam a v život vám pribúdajú konflikty.
Cítite sa bezmocný a neviete si pomôcť sám?
Ak ste sa našli v týchto vetách a cítite, že potrebujete posun dopredu, vieme Vám pomôcť koučingom.

 • Pritom stačí, aby sa Vám pozdvihla “energetika” a uvideli situáciu v inom svetle.
 • Dostanete chuť sa rozhodnúť a začať na sebe pracovať.
 • Správne položené otázky Vás nasmerujú presne tam, kam sa chcete dostať. Zistíte, že všetky riešenia ste pritom mali v sebe.
 • Uvedomíte si, že na Vaše problémy sú riešenia a že situácie, ktoré sa zdali byť neriešiteľnými, sa zrazu dajú riešiť.
 • Vytýčite si konkrétne kroky riešenia
 • Zistíte, že sa veci dajú riešiť aj iným spôsobom, ako ste ich zvládali doteraz. a vnášate do svojho konania inováciu.

Zdravotný koučing (health coaching)

Je zameraný na zmenu životného štýlu zameranú na zlepšenie a udržanie zdravia.
Cieľom sedenia je, aby klient pochopil svoje ochorenie z pohľadu Psychosomatiky, tzv „duchovnej príčiny ochorenia“.
Ochorenie prepukne, ak si neuvedomujeme, čo robíme v živote nesprávne a ľudské telo nám to dáva najavo ako dôsledok.
Z praxe hovorím, že väčšinou sú za tým vzťahy k iným osobám, nepochopené životné situácie a postoje.

/Zdroj Wikipédia: Psychosomatika je náuka o vzájomnom pôsobení duševných a telesných procesov pri vzniku alebo liečení chorôb.

Tento nový prístup k zdraviu, pomáha úspešne zameniť nevyhovujúce návyky v správaní, emóciách a životospráve. Tým napomáha eliminovať procesy vývoja ochorení. Ak chcete a potrebujete podporiť svoje zdravie, zdravotný koučing vám k tomu pomôže.

Zdravotný koučing môže pomôcť ľuďom, ktorí:

 • majú alergie, ekzémy a pod …
 • majú časté migrény
 • majú imunitné ochorenia
 • chcú znížiť stres
 • majú problémy s trávením
 • chcú schudnúť, alebo pribrať
 • trpia poruchami príjmu potravy
 • majú hormonálnu nerovnováhu
 • chcú mať viac energie
 • chcú žiť šťastnejší život

Zdravie je vzácne, o tom nikto z nás určite nepochybuje. Byť zdravým je však každého osobná voľba. Všetci máme možnosť mať plnú kontrolu nad svojím zdravím, šťastným a naplneným životom. Verím v silu ľudského potenciálu a našu slobodu vybrať si, ako žijeme a čo jeme.

Naučíte sa byť vnímavejší a viac počúvať svoje telo, dodať mu chýbajúce „živiny“ a byť plný energie.

Okrem stravy dokážete svoje telo lepšie podporiť konkrétnymi revitalizačnými technikami Čchi-Kungu.
Dokážete ovplyvniť energetické dráhy každého orgánu a čerpať energiu kedykoľvek a kdekoľvek.

Pre viac info pozrite prosím moju webstranku venovanú koučingu, sebarozvoju a terapiám: www.lifekoucing.eu

Ing. Marek Ruzsinszki KcS
Kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov

MÉDIÁ :