Precvičované techniky našej školy zahrňujú zvonku riadenú lokálnu cirkuláciu Čchi (Waj-tan; tzv. vonkajší elixír), i techniky vnútornej cirkulácie (Nej-tan). Nie sú vedené smerom k bojovým aplikáciam, ale slúžia na posilnenie zdravia, psychickej pohody (komfortu, rovnováhy) a vedú k prehĺbeniu vnímania vonkajšej i vnútornej skutočnosti a skvalitneniu každodenného pocitu zo života.

Precvičujeme :

 • Naťahovacie, zahrievacie a posilňovacie formy Čchi-kungu
 • Tai-Chi 24 foriem zvierat
 • 5 Tibeťanov
 • 8 kusov Brokátu
 • Čchi Kung 5 zvierat
 • 12 Tamoových foriem
 • Formy chodeckého Čchi-kungu
 • Cvičenia na upokojenie mysle
 • Antistresové cvičenia na zvládnutie stresu
 • Cvičenia na chrbticu
 • Cvičenia na posilnenie energetických dráh orgánov, meridiánov
 • Meditácie zdravia
 • a iné …