Ďakujem za Vašu prihlášku !
Počkajte prosím na mail, v ktorom Vám potvrdím Vašu účasť.

ZÁLOHOVÁ PLATBA:
Záloha za kurzovné je 100 €
Fakturačné údaje:
Bankový účet: 2947464843/1100 (Tatra banka, a.s.).
IBAN: SK90 1100 0000 0029 4746 4843,  BIC (SWIFT): TATRSKBX.
Ak sa semináru zúčastňujete ako súkromná osoba, uveďte prosím Variabilný symbol: Vaše meno, ktoré ste uviedli v prihláške.
V prípade, že sa semináru zúčastňujete ako firma, pošlite mi všetky fakturačné údaje, pre korektné vystavenie účtovných dokladov. Variabilný symbol: IČO Vašej firmy.
Vaša prihláška stáva záväznou až do stornovania objednávky z Vašej strany písomným oznámením mailom
Preto Vás prosím,  ak  sa nechcete  zúčastniť seminára,  oznámte mi  to prosím čo najskôr, z dôvodu obmedzenej kapacity ubytovania.
Ďakujem za pochopenie.

Záloha sa vracia podľa nasledovných pravidiel:

•    Storno poplatok do 30 dní  – 0% – vrátenie celej zálohy.
•    Storno poplatok 14 dní pred termínom konania – 50% hodnoty zálohy.
•    Storno poplatok 7 dní pred termínom konania – 100% hodnoty zálohy.

Teším sa na Vás a spoločné úspechy.
Ing. Marek Ruzsinszki KcS
Koučing – Terapie – Cvičenia
www.cchi-kung.sk
www.lifekoucing.eu
Facebook:
www.facebook.com/chikungsk
www.facebook.com/lifekoucing/