Ďakujem za Vašu prihlášku !
Počkajte prosím na mail, v ktorom Vám potvrdím Vašu účasť na cvičení.

Prečítajte si prosím dovtedy dôležité informácie :

 • Na cvičenie príďte skôr, aby sme začali načas a neboli rušení neskorším príchodom cvičencov.
 • Na cvičenie si treba priniesť karimatku a voľné športové oblečenie. Cvičí sa z hygienických dôvodov v ponožkách.
 • Platí sa pred začiatkom cvičenia. Prineste si prosím presnú sumu v hotovosti.
 • Cena:
  – 1 vstup 12€
  – 5 vstupov 50€ /Permanentka
  – 12 vstupov 100€ /Permanentka

 • Na cvičenie môžete prísť kedykoľvek počas školského roka, keďže cvičenia neprebiehajú formou kurzu.
 • Cvičenia sú určené aj pre začiatočníkov, teda pre ľudí, ktorí ich ešte nikdy necvičili
 • Cvičenia môžu cvičiť ľudia všetkých vekových skupín s rôznym stupňom telesnej kondície.
 • Miesto cvičenia: Ajurvédske centrum – Raj zdravia Kramáre, Limbová 1A, Bratislava
 • Čas: pondelok 18:30 – 19:30
 • Parkovať sa dá v protiľahlom parkovacom dome za poplatok, alebo na ceste popri nemocnici.
 • Keďže je počet miest limitovaný a záujemcov je veľa, na ďalšie cvičenia sa už budete prihlasovať vo Whatsapp skupine. Prihlásiť a odhlásiť sa dá každý pondelok do 15:00.
  V prípade, že sa prihlásite a načas sa neodhlásite, beriete miesto niekomu inému. Z tohoto dôvodu Vám bude cvičenie spoplatnené aj v prípade Vašej neúčasti.

V mene všetkých cvičencov Vám ďakujem za rešpektovanie uvedených bodov.

Teším sa na Vás a spoločné úspechy.

Ing. Marek Ruzsinszki KcS
Koučing-Terapie-Cvičenia
www.cchi-kung.sk
www.lifekoucing.eu