Pre jednotlivcov ponúkame cestu k :

  • Vnútornej harmónii
  • Jednote zdravého tela a zdravej mysle
  • Výkonnej sile pre osobný rast
  • Ovládanie emócií
  • Nájdeniu rovnováhy medzi prácou a súkromím
  • Liečebné techniky
  • Meditačné cvičenia

Cieľom cvičení je nahromadenie a následná správna redistribúcia bioelektriny (energie Chi) v ľudskom tele, ktorá vedie k podpore zdravia, dobrej nálady, potlačeniu depresie a stresových reakcii organizmu a napomáha rozvíjať ľudský potenciál.

Cvičenia majú pohybovú a ideovú časť.
Ideová časť cvičení vychádza zo skúseností a filozofie. Napomáha cvičencom ujasniť si zmysel života, ciele života, dôvody a nutnosti pokojnej a sústredenej mysle.
Samotná pohybová časť je zameraná na svaly, šľachy, kostnú dreň a mozog.

Viac nájdete v menu “Výuka cvičení” a “Precvičované techniky