Ďakujem za Vašu prihlášku !
Počkajte prosím na mail, v ktorom Vám potvrdím Vašu účasť na cvičení.

Prečítajte si prosím dovtedy dôležité informácie :

 • Na cvičenie príďte skôr, aby sme začali načas a neboli rušení neskorším príchodom cvičencov.
 • Na cvičenie si treba priniesť karimatku a voľné športové oblečenie. Cvičí sa z hygienických dôvodov v ponožkách.
 • Platí sa pred začiatkom cvičenia. Prineste si prosím presnú sumu v hotovosti.
 • Cena:
  – 1 vstup 12€
  – 5 vstupov 50€ /Permanentka
  – 12 vstupov 100€ /Permanentka
 • Na cvičenie môžete prísť kedykoľvek počas školského roka, keďže cvičenia neprebiehajú formou kurzu.
 • Cvičenia sú určené aj pre začiatočníkov, teda pre ľudí, ktorí ich ešte nikdy necvičili
 • Cvičenia môžu cvičiť ľudia všetkých vekových skupín s rôznym stupňom telesnej kondície.
 • Miesto cvičenia: Mestské kultúrne stredisko Labyrint,  Námestie 1. Mája 2, Senec
  2.poschodie, miestnosť č.5
 • Čas: streda 18:00 – 19:00
 • Parkovať sa dá pred a za kultúrnym domom, pri poliklinike, alebo na sídlisku v okolí.
 • Keďže je počet miest limitovaný, na ďalšie cvičenia sa už budete prihlasovať vo Whatsapp skupine.

V mene všetkých cvičencov Vám ďakujem za rešpektovanie uvedených bodov.

Teším sa na Vás a spoločné úspechy.

Ing. Marek Ruzsinszki KcS
Koučing-Terapie-Cvičenia
www.cchi-kung.sk
www.lifekoucing.eu